Vi har åt Byggtec fått uppdraget att utföra grundläggningsarbeten för Teknikparken i Gävle Etapp 4

Projektet startar i april