Vi har åt Gävle Vatten fått uppdraget att utföra nyläggningar av vatten och avloppsledningar i Forsby.

Projektet startas i början av maj.