I Forsby längs Stigervägen skall vi byta ut vatten, spill och dagvattenledningar samt utföra ny överbyggnad av vägkropp. Projektet påbörjas i juni och är ett uppdrag av Gävle Vatten.