Vi har på uppdrag av Skanska fått markentreprenaden för nybyggnation av särskilt boende i Storvik. Projektet innefattar grundläggning samt finplaneringsarbeten. Projektet beräknas starta i slutet av maj.