Vi har åt Svenska Mc Donalds fått uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten för deras nya etableringsläge i Falun - längs Lungetleden. Projekt var tänkt att utföras redan 2003 men av olika anledningar kom projektet att senareläggas. Byggnationen av restaurangen utförs av Peab.

Projektet påbörjas i maj och avslutas i september