Vi har åt Älvkarleby Fjärrvärme erhållit kontrakt att utföra fjärrvärme i centrala delar av Skutskär.