Vi skall åt Brf. Forsbackahsu nr 1 utföra en stenmursrenovering