Vi har fått uppdraget att slutföra ombyggnationen av Sandviks centralvakt. Projektet innefattar en grönyteentreprenad med gräsytor och växter samt en anläggningsdel med parkeringsytor och plattsättningar. Projektet startas i juni och skall vara klart i slutet av augusti.