Åt HMB har vi fått uppdraget att utföra grundläggning- och finplaneringsarbeten vid nybyggnationen av Forsbacka Kyrka. Projektet startas i juni och beräknas slutföras våren 2009.