Vi har på totalentreprenad erhållit uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnation av bostäder i Torsåker. Vår uppdragsgivare och byggnadsentreprenör är LTM.

Projektet startar i augusti och slutförs under hösten 2009.