Åt LTM har vi fått entreprenaden att utföra stadsförnyelse i södra Björksätra i Sandviken. Projektet startar

hösten 2008 och beräknas klart sommaren 2010.