Åt Holmgrens bygg skall vi utföra grundläggningsarbeten samt mindre finplaneringsarbeten för en personalbyggnad vid Högbo Kyrka