Vi har på uppdrag av Sandvikenhus att uppföra en Teambuildningbana vid Söderskolan i Sandviken