Vi har på uppdrag av JT Städservice fått arbeten med parkeringsplatser och grönytor inför kommande balkongbyggnation