Vi har erhållit fortsättningen av partnering projektet Kanalgränd i pågående stund arbetas det med projektering och kalkyler. Förhoppningen är att dessa skall ligga tillgrund för en projektstart under senare delen av hösten.