Vi har på uppdrag av Sandvikenhus erhållit projektet att genomföra en stadsförnyelse kring Björksätra Mitt. Projektet startas under september och pågår fram till vintern.