Vi har på uppdrag av Byggtec fått entreprenaden omfattande grundläggning, Va och finplaneringsarbeten gällande Herrgårdens Förskola. Projektet startar i oktobeter och pågår under sommaren 2009.