Åt Peab i Uppsala har vi erhållit uppdraget att utföra grundläggning, pålning- och spontingsarbeten för Sandvik´s ny verkstadsutbyggnad. Projektet startas i oktober och pågår fram till våren 2009.