Vi har på uppdrag av Gävle Kommun Tekniska Kontoret erhållit uppdraget att utföra grundläggning, va och finplaneringsarbeten för Stora Sätra skolan i Gävle. Projektet påbörjas 2008 och avslutas hösten 2009