Vi skall i höst och vinter forsätta med utbyggnationen av gator och va-nätet vid Mosaiken i Sandviken. Projektet omfattar förbelastningar, gatu- och va-arbeten samt belysningar.

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.224415