Vi har åt Sandvik fått uppdraget att anlägga parkeringar samt industrigata för Södra verken i Sandviken.

Projektet pågår under hösten 2008