Vi har genom Skanska Sverige AB fått uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten till det nya kontor som Sandvik AB har för avsikt att bygga i Sandviken. Projektet infattar grundläggning, parkeringar och finplaneringsarbeten. Projektet startar i höst 2008 och avslutas våren 2010.