Industriområde i Hedesunda

Åt Gävle Kommun har vi erhållit uppdraget att uppföra exploateringsarbeten för Hedesundas industriområde. Projektet startas under november 2008 och avslutas i vår 2009.