KVALITETSPOLICY

Vårt viktigaste mått på kvalité är nöjda kunder.

"Varje projekt skall vara en rekommendation för kommande projekt och för våra kunder"

Hur gör vi detta.....

  • Leverera entreprenader/tjänster med rätt kvalité
  • Leverera i rätt tid och på rätt sätt
  • Dokumentera levererade produkter
  • Alltid sträva efter att förbättra vårt arbete
  • Levererar våra tjänster med bra entreprenörsanda
  • Samarbetar och har relationer med våra kunder och leverantörer på ett öppet sätt