MILJÖPOLICY

"Vi skall utveckla och förbättra vår verksamhet efter miljöns förutsättningar och villkor för att uppnå ett hållbart samhälle för vår och kommande generationer"

 

Hur gör vi detta.....

Vi skall utföra våra arbeten på ett miljöriktigt sätt.

Anpassa våra maskiner så att vi i största möjliga utsträckning skonar mark, vatten och luft.

Alla medarbetare skall tänka på och arbeta för bästa möjliga miljö, vilket i längden ger högre kvalitet och mer lönsamma projekt.

Föreslå ändringar av material och arbetsutförande om man finner bättre och / eller skonsammare sätt för miljön.