Infrastruktur, vägar och cykelvägar

Herrhagen Falun

Gång- och cykelväg Nygatan Gävle

Rondell Järbovägen Sandviken

Sätraåsen Etapp 3

Östra Infarten Sandviken

Östra Fyrislund Uppsala

Rondell Valbo

Rondell Sätrahöjden

Rondell Stigslund

Rondell Södra Kungsgatan

Rondell Sätra

Gång- och cykelväg Tranbäret

Gång- och cykelväg Bomhus

Gång- och cykelväg Sätra

Infrastruktur Sätraåsen Etapp 1 och 2

Samverkansprojekt Klangberget VA, Gata, Fjärrvärme

Rossnäs gator och va

Resecentrum Sandviken

Göransson Arena Infrastruktur

Infart och parkering Herrgårdens Förskola