Exploateringar, bostäder

Exploatering Hemlingby

Exploatering Lindbacka

Brf. Takterrassen Etapp 1-2 Gävle

Kv Åsikten Uppsala

Tierp Gemensamhetsboende

Rosendal Uppsala

Dalslänningen Sandviken

Brf. Linjeskeppet Gävle Strand

Nyhamn Gävle Strand

Exploatering Östhammar

Exploatering Säljan

Kanalgränd Etapp 2

Fullriggaren Gävle Strand

Kanalgränd Etapp 1

Bo Klok Bomhus

Bo Klok Hemsta

Bostäder i Östhammar

Exploatering Hedåsen

Strömsbro Bostäder  

Grand Hotel Gävle

Kv. Backen, Gävle

Erikssonska, Gävle

Kv. Fullriggaren, Gävle Strand

Kv. Prästen Sandviken

Örta Sandviken

Bostäder Torsåker

Exploatering Vallpigan Sandviken

Stadsförnyelse Björksätra

Kanalgränd Etapp 2

Nyhamn Gävle Strand

Fullriggaren Gävle Strand

Stadsförnyelse Öster Gävle