VA-anläggningar

Vattenreservoar Kungsberget

VA-ledningar Åbyforsvägen Valbo

Sprinkler-, surtavlopp Sandvik

VA-Trösken

VA-ledningar Falun

VA-ledningar Säljan

VA-Murengatan

Samverkansprojekt Klangberget VA, Gata, Fjärrvärme

VA-anläggningar Gävle Vatten

Reningsverk Duvbacken

VA-ledning Johannes Värmeverk till Hemlingby köpcentrum

Rossnäs gator och va

VA Ockelbo Relining

VA Stigervägen i Gävle

VA Ribacksvägen i Gävle

VA Konserthuset i Gävle

VA Söder Tullbomsgatan i Gävle

VA Bergby