Stadsmiljöer, gator och torg

Sandviken Centrum

Gång- och cykelväg Nygatan Gävle

The Church Sandviken

Andersberg Etapp 2

Andersberg Etapp 1

Börsplan Etapp 1

Gävle Strand Etapp 2C

Gävle Strand Etapp 2B

Svärdsjögatan Falun

Gång- och cykelväg Lugnet Falun

Bergby Innergårdar

Söder Innergårdar Gävle

Gävlehus 3

Gävlehus 6

Brf. Morianen

Öster Innergårdar Gävle

Sandviken Centrum Etapp 1

Sandviken Centrum Etapp 2

Björksätra Mitt Stadsförnyelse

Sandvikens stadshustrappa  

Järnvägsmuseum

Katolska Kyrkan Gävle

Entré Gävle Sjukhus

Resecentrum Sandviken 

Läkerol Arena, entré