Grundläggningar, spont och pålning

Gävle Sjukhus Huvudentré, spont och pålning

Sandvik Gimo Verkstad 08, spont och pålning

Göransson Arena, Bergförankring, dragstag, pålning